Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Nadleśnictwa Strzelce Opolskie

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie informuje o rozpoczęciu zabiegu trzebieży późnej negatywnej, co wiąże się z prowadzeniem prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna w oddziale 84 wydzieleniach -h oraz -b (teren w bezpośrednim sąsiedztwie Kąpieliska Miejskiego i Stadionu Miejskiego w Zdzieszowicach).

Jest to zabieg planowy mający na celu usunięcie drzew wadliwych, zamierających i suchych co zasadniczo poprawi bezpieczeństwo korzystających z tych terenów osób.

Na czas trwania prac obszar ten zostanie objęty zakazem wstępu z powodu zagrożenia bezpieczeństwa.

Z poważaniem
Jan Spałek
Nadleśniczy

Brak opisu obrazka

Wersja XML