Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Zdzieszowice udziela dotacji do wymiany ogrzewania na proekologiczne

Nabór wniosków rozpoczyna się dnia 16.02.2022 r.

Gminy Zdzieszowice udziela dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne - wymianie istniejącego źródła ciepła (kotłów lub paleniska o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) w lokalach lub budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Zdzieszowice, na ogrzewanie proekologiczne, za które uznaje się:

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Dofinansowaniu podlegają urządzenia grzewcze zakupione i zamontowane po zawarciu umowy o udzielenie dotacji z Gminą Zdzieszowice. Wniosek składa się w terminie do 15 listopada roku, w którym będzie realizowana inwestycja.

Przekazanie dotacji następuje po zakończeniu inwestycji i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji na zmianę systemu ogrzewania jest:

Dotacje mogą być udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

Dotacje udzielane są na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik do:

Dokumenty do pobrania:

PDFWniosek o udzielenie dotacji

DOCWniosek o udzielenie dotacji

W przypadku dużej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje w sprawie udzielania dotacji można uzyskać pod nr tel.: 77 40 64 453.

Wersja XML