Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RYNEK PRACY - POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY - informacja z dnia 14.03.2023 r.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na wortalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie:

Rynek pracy-pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej, zawiera trzy bloki informacyjne:
> rynek pracy w Polsce,
> pomoc w innych obszarach,
> rynek pracy w Unii Europejskiej.

PDFRynek Pracy - Pomoc Uchodźcom z Ukrainy.pdf (24,46KB)

Wersja XML