Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022-03-31 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego l pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, obejmującej działkę nr 1927/5 w Zdzieszowicach, na cele rolne

PDF2022-03-31 - informacja o wyniku przetargu

Wersja XML