Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

W związku z ukazaniem się ogłoszenia Wojewody Opolskiego o możliwości zlecenia organizacjom pozarządowym [oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) i związkom zawodowym] realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy, informuję iż ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski, zachęcamy do aplikowania o środki.

Wersja XML