Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne dotyczące Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizuje ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz zgłoszenie wszelkich uwag, opinii lub propozycji zmian do przedmiotowych dokumentów w terminie do 5 czerwca 2022 r.

Uwagi można zgłaszać:

https://docs.google.com/forms/d/1pehr155wAAHuJzPa2RShF327ZvIe_sbnFHBc9a6fM5U/viewform?edit_requested=true

Dokumenty będące przedmiotem konsultacji dostępne są na stronie internetowej  Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska:

https://www.aglomeracja-opolska.pl/mobilna-ao/konsultacje-spoleczne/iii-etap-konsultacji

baner_1080x1080-01.jpeg

Wersja XML