Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór do projektu „Kierunek NOWE FIO 2022”

Wzorem lat ubiegłych  Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza nabór do projektu „Kierunek NOWE FIO 2022”.

Celem konkursu Kierunek Nowe FIO 2022 jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, tzn. pobudzanie lokalnych społeczności oraz stowarzyszeń i fundacji do działania.

Poprzez realizację programu i dofinansowanie (do 6000,00 zł!) ciekawych projektów chcemy aktywizować mieszkańców wokół działań o charakterze dobra wspólnego.

Wspieramy działania mieszczące się w katalogu sfer pożytku publicznego, wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów lokalnych.

Chcemy, aby każdy obywatel czuł, że może zrobić coś dla siebie i ludzi ze swojego otoczenia. Dlatego też formuła konkursu dopuszcza do realizacji zadań nie tylko podmioty prawne, ale również nieformalne grupy obywateli.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne na stronie https://ocwip.pl

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

dotacja FIO 2022

Wersja XML