Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2022-06-23 Informacja o wyniku z przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego (użytkowego) nr 3 położonego w budynku wieiolokalowym w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 12, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Zdzieszowice

PDF2022-06-23 - informacja o wyniku przetargu

Wersja XML