Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MIGRANCI Z UKRAINY - bezpłatny kurs języka polskiego na poziomie podstawowym

Szanowni Obywatele Ukrainy

Gmina Zdzieszowice informuje, że  przystąpiła do projektu :

pn. „SOLIDARNI Z UKRAINĄ – POMOC MIGRANTOM WOJENNYM W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM”

i w związku z czym będzie realizowała zadanie nauki języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym dla migrantów wojennych z Ukrainy przebywających  na terenie Gminy Zdzieszowice.

Przewidywany termin realizacji kursów 15.09. – 15.12.2022 r. i przewidywana maksymalna liczba godzin zajęć dla jednej grupy w ciągu dnia 4 godziny dydaktyczne, ogółem 60 godzin do zrealizowania w kursie dla jednej osoby.

Osoby chętne, które chcą wziąć udział  w tym programie tj. nauki języka polskiego  proszę o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, koordynatora ds. Ukrainy Roberta  Jasionek  pokój A-109 lub telefonicznie tel. 77 40 64 449 w godz. 7.30-15.30 /oprócz środy /

Ilość ograniczona.

ZAPRASZAMY

 

Шановні громадяни України!
Гміна Здешовіце інформує, що приступає до проекту: «Солідарні з Україною - допомога військовим мігрантам в опольському воєводстві», і в зв’язку з цим, буде реалізовувати завдання-наука польської мови, як іноземної, на базовому рівні, для військових мігрантів з України.
Запланований термін реалізації курсу 15.09-15.12.2022, 4 год/день, 60 годин на особу протягом усього періоду. 
Бажаючих просимо звертатись до Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, до координатора справ України, Роберта Ясьонка, кабінет А-109, або тел.: 774064449
Кількість місць обмежена.
Запрошуємо!

 

Wersja XML