Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek węglowy

Wzór wniosku do pobrania: PDFwniosek o wypłatę dodatku węglowego (695,68KB)

W dniu 5 sierpnia 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o dodatku węglowym.

Realizatorem zadania w imieniu Gminy Zdzieszowice będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów składania wniosków oraz wzór wniosku będą dostępne na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

Podstawowe informacje o dodatku węglowym zawarte w ustawie

Komu przysługuje?

Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

kocioł na paliwo stałe,

kominek,

koza,

ogrzewacz powietrza,

trzon kuchenny,

piecokuchnia,

kuchnia węglowa,

piec kaflowy na paliwo stałe

o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunek konieczny

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Komu nie przysługuje?

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę. 

Kwota dodatku

Dodatek węglowy wynosi 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo.

 Termin

Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego upływa 30 listopada 2022 r.

Wzór wniosku do pobrania: PDFwniosek o wypłatę dodatku węglowego (695,68KB)

Wersja XML