Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendium szkolne 2022/2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, że od 1 września 2022 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach, ul. Góry Św. Anny 21b/2, 47-330 Zdzieszowice, w terminie od 1 do 15 września 2022 r. a w przypadku:

- uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

- słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wersja XML