Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruszył program "Ciepłe Mieszkanie"

W lipcu 2022 został ogłoszony program „Ciepłe Mieszkanie”, dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła budynku wielorodzinnego.

Aby Gmina Zdzieszowice uzyskała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców, w związku z tym przygotowaliśmy ankietę wyrażającą chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu.

Wstępna ankieta wyrażająca chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Powietrze”

PDFankieta (68,51KB)

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres e-mail:


lub też złożyć w pokoju nr A-015 na parterze

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Jolantą Pasdzior w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - telefon: 77 40 64 456

e-mail:

- ankiety są anonimowe
- za każdy lokal mieszkalny trzeba złożyć osobną ankietę
- ankieta nie stanowi wniosku o udział w programie

Informujemy jednocześnie, że przystąpienie do programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależnione jest od zainteresowania z Państwa strony.

cieple-mieszkanie.png

Wersja XML