Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Możliwość składania zapotrzebowania na węgiel w preferencyjnej cenie

W związku z potrzebą dokonania wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, uprzejmie informujemy, że mieszkańcy Gminy Zdzieszowice mogą zgłaszać chęć zakupu węgla w preferencyjnej cenie. Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w gminie na zakup węgla kamiennego w preferencyjnej cenie.

Zakupić węgiel na preferencyjnych warunkach będą mogły osoby, które kwalifikują się do uzyskania dodatku węglowego, a jednocześnie nie zakupiły w sezonie grzewczym 2022/2023 opału stałego w cenie niższej niż 2000 zł brutto /tonę.

Sprzedaż opału odbywać będzie się w dwóch transzach :

Jedno gospodarstwo domowe nie może zakupić więcej niż 1,5 tony w każdej transzy.

Złożenie zapotrzebowanie nie jest formalnym wnioskiem o zakup węgla. Wnioski takie zostaną udostępnione po wejściu w życie odpowiednich przepisów prawnych.

Zapotrzebowanie należy składać w terminie do dnia 31.10.2022 r. na zamieszczonym poniżej druku w:

PDFZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA.pdf (71,68KB)

Wersja XML