Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic

Informacja o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest – w 2022 roku dla Gmin Zdzieszowice.

Gmina Zdzieszowice w ramach zadania „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2022” uzyskała dofinansowanie w kwocie 4.792,10 zł, co stanowi 40 % kosztów kwalifikowanych, w tym:
    • 20 % kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.396,05 zł,
    • 20 % kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 2.396,05 zł.
      
Udział środków własnych beneficjentów (właścicieli nieruchomości, u których usunięto wyroby zawierające azbest) stanowił 60,00 % kosztów zadania i wyniósł 7.188,16 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 11.980,26 zł.

Łącznie usunięto 12,14 Mg wyrobów zawierających azbest z 11 nieruchomości położonych na terenie Gminy Zdzieszowice.

Wersja XML