Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I TY MOŻESZ POMÓC !

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach apeluje do mieszkańców miasta i gminy o przekazywanie do ośrodka informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych.

Udzielona pomoc może uratować życie!

Informacje dotyczące spraw osób bezdomnych można zgłaszać telefonicznie dzwoniąc na numery:

sekretariat: 77 474 97 01,

pracownicy socjalni: 77 474 97 06, 77 474 97 07, 77 474 97 08, 77 474 97 09

bądź mailowo: ops@zdzieszowice.pl

UWAGA – INFORMACJE MOŻNA PRZEKAZYWAĆ ANONIMOWO

Informacje o osobach bezdomnych można przekazywać także:
Straży Miejskiej w Zdzieszowicach przy ul. B. Chrobrego 34:

numery telefonów do biura: 77 40 64 417, 77 40 64 418,

numery telefonów komórkowych: 501 237 280, 503 138 930.

Policji - Komisariat Policji w Zdzieszowicach ul. Filarskiego 17:

numer telefonu: 47 86 26 302

W dni ustawowo wolne (sobota, niedziela oraz święta) oraz po godzinie 15.30 w dni powszednie informacje o osobach bezdomnych należy zgłaszać Policji dzwoniąc na numer 997 lub 112.

ZAWSZE, w trakcie silnych mrozów, jeśli zauważysz kogoś, kto wygląda na osłabionego zainteresuj się tą osobą, sam udzielając jej pomocy lub poinformuj odpowiednie służby ratownicze, MGOPS w Zdzieszowicach, Straż Miejską lub Policję.

Zwracajmy także uwagę na osoby samotnie zamieszkujące w naszym otoczeniu. Być może są to osoby schorowane, niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Nie zawsze ludzie ci potrafią sami zatroszczyć się o własne bezpieczeństwo. Nawet jeśli nie są naszą rodziną, odwiedzajmy ich i sprawdzajmy, czy mają zabezpieczone podstawowe potrzeby.

W razie konieczności zaalarmujmy o problemie rodzinę takiej osoby, bądź tut. Ośrodek!

Organem kierującym do Schroniska dla Osób Bezdomnych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

 

Wersja XML