Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór kandydatów do Rady doradczej Strategii ZIT

Mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych  w przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+, wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska ogłasza nabór kandydatów na członków Rady doradczej do spraw Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+.
Członkowie Rady zostaną wyłonieni spośród kandydatów reprezentujących partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe, organizacje pracowników i pracodawców oraz inne organizacje społeczne niezależne od organów samorządowych i rządowych.
Kandydaci do Rady powinni reprezentować organizacje prowadzące działalność w jednym z obszarów tożsamych z potencjalnym zakresem interwencji wskazanej dla Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+.
Zgłoszenia należy przesłać/dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 7 grudnia 2022 r. zgodnie z treścią ogłoszenia, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska za pomocą formularza zgłoszeniowego
W załączeniu pełne ogłoszenie oraz formularz naboru.
Szczegóły również na naszej stronie internetowej oraz profilu FB Aglomeracji.
https://www.aglomeracja-opolska.pl/aktualnosci/nabor-kandydatow-na-czlonkow-rady-doradczej-do-spraw-strategii-zintegrowanych-inwestycji

DOCXFormularz_2022 otwartego naboru członków Rady Doradczej - ostateczny.docx (30,08KB)

PDFPełne ogłoszenie.pdf (426,62KB)

Wersja XML