Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyżur Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach

Gminna Rada Seniorów zaprasza seniorów z Gminy Zdzieszowice na dyżur sprawowany przez radnych GRS w dniu 05.12.2022 r. w godzinach 10:00 - 12:00.

W trakcie dyżuru mieszkańcy mogą zgłaszać radnym swoje potrzeby i uwagi.

Wersja XML