Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna:

1) Adamski Piotr – Przewodniczący
2) Maruszewski Marian – Wiceprzewodniczący
3) Kuska Jan 
4) Wenio Stanisław

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu:

1) Kampa Maria – Przewodnicząca
2) Kazik Klaudia – Wiceprzewodnicząca
3) Grądalska Rita
4) Hankus Mirosław

5) Kowalski Karol
6) Labisz Brygida
7) Skóra Marek
8) Wilczek Józef

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

1) Kowalski Karol – Przewodniczący
2) Skóra Marek – Wiceprzewodniczący
3) Grądalska Rita
4) Józefiok Zbigniew

5) Kampa Maria
6) Kazik Klaudia
7) Labisz Brygida
8) Schweda Ewa

Komisja Spraw Społecznych:

1) Wilczek Józef – Przewodniczący
2) Schweda Ewa – Wiceprzewodnicząca
3) Adamski Piotr
4) Hankus Mirosław

5) Kuska Jan
6) Maruszewski Marian
7) Wenio Stanisław

Wersja XML