Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Zadanie: Wydanie broszury "Skąd mamy pieniadze i na co je wydajemy";

Zasada: Rozliczalnosci;

Nazwa i symbol zadania: Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" (6.1).

Cel zadania: Umożliwienie mieszkańcom uzyskania informacji o tym jak zaprojektowano budżet, jak zrealizowano zadania ujęte w budżecie w roku poprzednim, co stanowi główne pozycje po stronie dochodów i wydatków.

Ramy organizacyjne przedsięwzięcia:

Powołano zespól zadaniowy (Zarządzenie Burmistrza Nr 18/05 z dnia 9 maja 2005r. w sprawie powołania w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach zespołów zadaniowych do wykonywania zadań przyjętych do realizacji w ramach akcji społecznej "Przejrzysta Polska" w składzie:

  1. Zdzisława Krukowska
  2. Artur Gasz
  3. Damian Weihs

Podział zadań w ramach realizacji projektu:

Wybór kanałów dystrybucji:

Nakład: 500 sztuk.

Działania związane z wydaniem książeczki w formie procedury:

Wersja XML