Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oleszka

Oleszka – rozciąga się w odległości 5 kilometrów na północ od Zdzieszowic. Leży na trasie pieszych wędrówek na Górę Świętej Anny. Tereny tej wsi wchodzą w skład parku krajobrazowego, który ma na celu ochronę i zabezpieczenie istniejącej fauny i flory.

Brak opisu obrazka

Oleszka z lotu ptaka.

Jest to malutka, z ponadsiedemsetletnią tradycją wieś, której nazwa podobnie jak Jasiona, pochodzi od nazwy gatunku drzewa olcha albo olsza, zaś Oleszka oznacza małą osadę wśród olch. Jej nazwa po raz pierwszy została wymieniona w bulli papieża Bonifacego VIII w 1302 r. wśród wielu wsi, które składały cystersom z Jemielnicy dziesięcinę. W centrum wsi znajduje się neobarokowa kaplica pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, zbudowana obok dawnej studni na górce, najprawdopodobniej w 1875 roku, kiedy to z Oleszki wyruszyła I procesja odpustowa na Górę św. Anny. W 1925 roku została przebudowana i wzbogacona o nawy boczne i wieżyczkę.

Brak opisu obrazka

Kapliczka ku czci poległych w wojnie trzydziestoletniej w Oleszce.

Brak opisu obrazka

Głaz upamiętniający 700 lesie Oleszki.


Warto zobaczyć

Brak opisu obrazka

Kapliczka ku czci poległych w wojnie trzydziestoletniej w Oleszce. 

Wersja XML