Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strefa Rozwoju Gospodarczego BOREK

Gmina Zdzieszowice dysponuje terenem inwestycyjny BOREK w miejscowości Rozwadza. Dostępny obecnie obszar to ponad 30 ha gruntów z uregulowanym planem zagospodarowania przestrzennego, pozwalającym na lokalizacje inwestycji przemysłowych.

Obszar ten nie jest dostępny w jednym kawałku, lecz przedzielony jest drogą gminną, która stanowi dojazd do tych terenów. Droga ta jest drogą ślepą i prowadzi tylko do tych obszarów, więc nie ma na niej innego ruchu jak tylko dojazdowy do wyznaczonych terenów. Droga została wybudowana i uzbrojona ze środków publicznych w tym środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przez 5 lat musi pozostać własnością gminy od dnia zakończenia projektu.

Teren jest podzielony na obszary o powierzchni 13,7764 ha i 16,8725 ha, co łącznie daje 30,6489 ha.

SRG BOREK ZDJ_LOT.jpeg

Obszar jest uzbrojony we wszystkie media:

Komunikacja

Drogi

Lotniska

Kolej

Port rzeczny

Bezpośrednie dokładne badania geologiczne tego terenu nie były przeprowadzane, jednak w latach siedemdziesiątych istniały plany wybudowania na tym terenie wysokich budynków wielorodzinnych (bloków 10 piętrowych). W niewielkiej odległości (promień 2 km) powstała ostatnio kuźnia, która wykonywać będzie odkuwki do 25 ton jak również istniejące Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, które zaliczane są do sektora hutniczego z urządzeniami o bardzo dużym ciężarze).

Orientacyjna cena 1 m2 na tym obszarze wacha się w granicy 35-40 PLN netto.

001.jpeg

002.jpeg

003.jpeg

004.jpeg

 

INSTYTUCJE WSPARCIA BIZNESU
Izba Gospodarcza "Śląsk"
ul. Słowackiego 10 (Ilp)
45-364 Opole
tel. / fax. +48 77 453 84 83 / +48 77 453 84 84
info@igsilesia.pl
www.igsilesia.pl

Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości Regionalna Instytucja Finansująca RIF
ul. Damrota 4 III p
45-064 OPOLE, Tel.: +48 77 456 56 00
www.rif.opole.pl biuro@rif.opole.pl
Fundacja Rozwoju Ślaska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych
ul. Słowackiego 10
45-364 OPOLE, tel. +48 77 454 25 97 fax +48 77 454 56 10
frssek@fundacja.opole.pl www.fundacja.opole.pl

Opolskie Centrum Obsługi Inwestora
ul. Krakowska 38
45-07 Opole, Magdalena Możdżeń Piotr Regeńczuk
tel. kom.: +48 608 757 825
tel/fax.: +48 77 44 14 116
coi@opolskie.pl
www.coi.opolskie.pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
tel.: +48 22 334 99 55
e-mail: paih24@paih.gov.pl
www.paih.gov.pl

Euro Info Centre
ul. Damrota 4
45-068 Opole
tel./fax. +48 77 442 61 45
tel. +48 77 442 61 45 / +48 77 442 61 47
biuro@eic.opole.pl www.eic.opole.pl

Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych
ul. Kołłątaja 11/28
45-064 Opole,
tel. +48 77 441 56 20
biuro@orfpk.opole.pl www. orfpk.opole.pl

Opolska Izba Gospodarcza
45-075 Opole
ul. Krakowska 39
tel/fax +48 77 44 17 668 / +48 77 44 17 669
oig@oig.opole.pl www.oig.opole.pl

Izba Rzemieślnicza w Opolu Skr. Poczt. nr 340 ul. Katowicka 55
45-061 Opole
tel. +48 77 454 31 73 / +48 77 4567436
tel/fax: +48 77 453 79 71 w.32
www.izbarzem.opole.pl info@izbarzem.opole.pl

OPOLSKIE CENTRUM TRANSFERU INNOWACJI
Tel. +48 77 456 32 01 wew. 360 e-mail: octi@immb.opole.pl

Najważniejsze adresy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 4064400 fax +48 77 4064444
www.zdzieszowice.pl um@zdzieszowice.pl
Specjalista ds. obsługi inwestora: Adrian Zimerman
Tel. +48 77 4064439
promo@zdzieszowice.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego 1A

Bank Spółdzielczy w Gogolinie Oddział Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 2, 47-330 Zdzieszowice
tel. 077 4844436

ING Bank Śląski S.A.
Oddział Zdzieszowice, ul. Powstańców Śląskich , 47-330 Zdzieszowice
tel. 077 4842942

WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘBIORSTWA

Zakłady Koksownicze Zdzieszowice ul. Powstańców Śląskich 1 47-330 Zdzieszowice

ZPPM KUŹNIA ul. Filarskiego 39 Zdzieszowice
Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne ZK REM Zdzieszowice ul. Filarskiego 1 47-330 Zdzieszowice

ZARMEN MIX
ul. Filarskiego 39 47-330 Zdzieszowice,

NORDFOLIEN Polska Sp. z o.o. ul. Rozwadzka 4 47-330 Zdzieszowice

Liczba działek objętych danym terenem przeznaczonym pod inwestycje: 10

Numery ewidencyjne i KW działek:

Działka (1) Numer ewidencyjny: 840/1 KW: BRAK
Działka (2) Numer ewidencyjny: 846 KW: BRAK
Działka (3) Numer ewidencyjny: 851/1 KW: BRAK
Działka (4) Numer ewidencyjny: 855/3 KW: 38629/K-K
Działka (5) Numer ewidencyjny: 865 KW: 22421
Działka (6) Numer ewidencyjny: 864 KW: BRAK
Działka (7) Numer ewidencyjny: 863 KW: 23412
Działka (8) Numer ewidencyjny: 862 KW: 27437
Działka (9) Numer ewidencyjny: 861 KW: BRAK
Działka (10) Numer ewidencyjny: 860 KW: 17857

 

Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego uregulowana
Księga Wieczysta dostępna w: Kędzierzyn-Koźle

Rodzaj działki:
przemysłowa;

Zabudowania:
Teren inwestycyjny niezabudowany:
Media:

 

 1. woda na terenie inwestycyjnym;
 2. kanalizacja na terenie inwestycyjnym;
 3. gaz na terenie inwestycyjnym;
 4. prąd na terenie inwestycyjnym;

Dostęp do komunikacji:

 1. droga wojewódzka: nr 423 (nawierzchnia ulepszona: bitumiczna asfaltowa);
 2. droga gminna: ul. BOREK (nawierzchnia ulepszona: powierzchniowo utrwalona);

Przeznaczenie terenu:

 1. dowolne;

Preferowane inwestycje:

 

 1. każde;

 

Forma zbycia:

 1. sprzedaż,

Cena:

 1. W drodze przetargu.


Bliższych informacji udzielają:

Burmistrz Zdzieszowic 
Sybila Zimerman

Tel. (077) 4064400

001.jpeg

002.jpeg

003.jpeg

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po Strefie Rozwoju Gospodarczego Borek w Zdzieszowicach

 

Wersja XML