Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drogi mieszkańcu!

DROGI MIESZKAŃCU !

Prawie codziennie w twoim domu wypełnia się kosz na śmieci. Potem trafiają one do kontenerów, a stamtąd na wysypisko. Czy pomyślałeś, że wiele z tych śmieci można powtórnie wykorzystać.

CHCEMY ZACHĘCIĆ CIĘ DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ŚMIECI !

Wychodząc naprzeciw wymaganiom związanym z ochroną środowiska, dajemy wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Zdzieszowice możliwość wstępnego, samodzielnego segregowania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.
Segregacja to wydzielenie ze strumienia odpadów surowców wtórnych, które mogą być ponownie przetworzone. Powoduje ona znaczne zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska oraz wykorzystanie surowców wtórnych.
Selektywna zbiórka surowców wtórnych prowadzona jest w pojemnikach, zróżnicowanych kolorystycznie oraz workach foliowych.

Pojemnik zielony – (na opakowanie szklane)

Brak opisu obrazka

Szkło jest bardzo cennym surowcem wtórnym, ponieważ jest przetwarzalne w 100% i to wielokrotnie. Opakowania szklane są najbardziej ekologiczne tzn., że ich skład chemiczny nie wpływa negatywnie na produkty w nich przechowywane.
Głównym surowcem z jakiego wyrabia się szkło jest piasek, po wydobyciu którego pozostają wyrobiska. Opakowania szklane mogą być także produkowane ze stłuczki szklanej. Płyną z tego następujące korzyści: oszczędność surowca i energii.

Pamiętaj, że do pojemnika (worka) na szkło wrzucamy wyłącznie opakowania ze szkła.
Ze względu na zróżnicowany skład chemiczny tylko niektóre przedmioty szklane mogą być poddane recyklingowi i tylko te należy wrzucać do pojemnika (worka) tj.:
- butelki po alkoholu,
- butelki po sokach i napojach,
- słoiki po przetworach,
- słoiki po żywności dla dzieci.

Nie wolno wrzucać:
- kieliszków, szklanek, kryształów,
- luster,
- naczyń żaroodpornych,
- porcelany i fajansu,
- żarówek i świetlówek,
- szyb okiennych, samochodowych oraz zbrojenia,
- kineskopów,
- płytek ceramicznych.

Pojemnik niebieski – (na papier)

Brak opisu obrazka

Papier jest surowcem, który najbardziej przyczynia się do niszczenia przyrody. Powszechnie wiadomo, iż produkowany jest z drzewa. Obliczono, że wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew. Aby przeciwdziałać takiej rabunkowej gospodarce, należy gromadzić makulaturę, która jest doskonałym surowcem do produkcji papieru i wrzucać ją do odpowiednich pojemników. Przetwarzanie makulatury na nowy papier pozwala dodatkowo na zmniejszenie zużycia energii i wody w procesach produkcyjnych.
Segregując makulaturę, oszczędzamy lasy!
Kupujcie artykuły papiernicze z oznaczeniem: „wykonane z makulatury”!

Do pojemnika (worka) wrzucamy:
-czasopisma, prospekty, ulotki, katalogi,
-papier do pisania,
-książki, zeszyty,
-torby i worki papierowe,
-kartony, pudełka, tekturę falistą,
-kartoniki po napojach tzw. tetra-pak (po mleku, soku)

Nie wrzucamy:
- kalek, papieru wielokopiującego,
- papieru zabrudzonego, tłustego

 

Pojemnik żółty – (na opakowania z tworzyw sztucznych)

Tworzywa sztuczne wytwarza się przede wszystkim z ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego, czyli surowców naturalnych, których zasób kurczy się w zastraszającym tempie. Poza tym plastiki są niezwykle uciążliwe dla środowiska, ponieważ mogą przetrwać w nim nawet setki lat. Niestety bardzo często kupujemy produkty w opakowaniach plastikowych ze względu na to, że są lekkie (to ich jedyna zaleta).
Tworzywa sztuczne można poddawać recyklingowi. Włókno z odzysku wykorzystywane jest jako surowiec na plecaki, namioty, buty i inne produkty. Pamiętajmy by plastikowe butelki zgnieść przed wrzuceniem do żółtego pojemnika (worka) w celu zmniejszenia ich objętości. Dzięki tej prostej czynności znacznie więcej plastików zmieści się do pojemnika.

Brak opisu obrazka


Pamiętaj!
Przy spalaniu plastików uwalniają się rakotwórcze dioksyny, które są przyczyną powstawania chorób nowotworowych. Spalanie odpadów w żadnym wypadku nie jest sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy.
Uwalniające się podczas spalania szkodliwe związki chemiczne stanowią cichego, podstępnego i powolnego zabójcę naszego organizmu.

Mamo i tato, babciu i dziadku – pomyślcie o zdrowiu Waszych dzieci i wnuków zanim wrzucicie do pieca plastikowe butelki, worki, stare buty, opony i inne odpady.

Do pojemnika w kolorze żółtym (worka) wrzucamy:
- butelki typu PET,
- opakowania plastikowe po środkach czystości,
- czyste kubki po jogurtach.

Nie wrzucamy:
- butelek po olejach silnikowych i smarach,
- styropianu,
- opakowań po środkach ochrony roślin,
- folii, torebek z zawartością artykułów spożywczych,
- zabawek, wiaderek, skrzynek i doniczek na kwiaty,
- opakowań innych niż plastikowe.

Mam nadzieję, że powyższe informacje pomogą Ci we właściwej segregacji i nie będą się już zdarzać źle posegregowane odpady, które potem i tak trzeba wywozić na wysypisko.

ZMOBILIZUJMY SIĘ, BY NIE PALIĆ W PIECACH PLASTIKÓW I MAKULATURY, SKORO MOGĄ ONE BYĆ PONOWNIE WYKORZYSTANE DO PRODUKCJI RÓŻNYCH RZECZY.

WŁĄCZMY SIĘ WSZYSCY W AKCJĘ:

ŚRODOWISKO WSPÓLNYM DOMEM!

 

Opracowanie:
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

 

 

Wersja XML