Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds wymiaru podatków i księgowości w Referacie Podatków i Opłat

Ogłoszenie o wyniku naboru
na wolne stanowisko pracy

Podinspektor ds wymiaru podatków i księgowości w Referacie Podatków i Opłat

Burmistrz Zdzieszowic informuje, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34) na stanowisko Podinspektor ds wymiaru podatków i księgowości w Referacie Podatków i Opłat wybrana została:

Pani Dorota Malik


Uzasadnienie wyboru:

Pani Dorota Malik uzyskała najwyższą liczbę punktów 37 na 45 możliwych do zdobycia. Kandydatka wykazała się znajomością zagadnień dotyczących podatków i opłat lokalnych. Wysoka kultura osobista, dobra znajomość przepisów prawa oraz doświadczenie zawodowe gwarantują właściwe wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.

Zdzieszowice, dnia 29 maja 2009r.                  BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
                                                                            Dieter Przewdzing

Wersja XML