Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXIX/214/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”. 

Burmistrz Zdzieszowic

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2009r. w zakresie:

ORGANIZACJI ZAWODÓW SPORTOWYCH O ZASIĘGU GMINNYM I PONADGMINNYM W CELU WSPOMAGANIA IDEI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

więcej na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

Dokumenty do pobrania:

 

Wersja XML