Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy wóz dla OSP Rozwadza

W dniu 31 stycznia 2009 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy odbyło się uroczyste przekazanie nowego lekkiego samochodu ratowniczego FORD Transit na stan jednostki. Samochód przekazał Burmistrz Zdzieszowic P. Dieter Josef Przewdzing Prezesowi OSP Rozwadza druhowi Bernardowi Stach, następnie odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze OSP oraz poczęstunek przygotowany przez małżonki naszych strażaków, które są również aktywnymi członkiniami OSP biorącymi czynny udział w życiu jednostki.

W uroczystości brali również udział m.in.: P. Wiesław Penk – Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu, P. Marek Matczak – Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach, P. Antoni Borecki i P. Werner Mulorz – radni Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, P. Józef Sitko – były Prezes OSP Rozwadza, obecnie radny RM w Zdzieszowicach.

W ubiegłym 2008 roku zostały zakupione dwa wozy bojowe dla OSP Żyrowa i OSP Rozwadza.

W roku bieżącym w prowizorium budżetowym zabezpieczono środki finansowe na zakup kolejnego lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Januszkowice oraz zestawu hydraulicznego na wyposażenie nowego wozu lekkiego z OSP Rozwadza.

Dzięki zakupom nowych pojazdów możemy sukcesywnie wymieniać stare i wysłużone auta, podnosząc tym samym szybkość i sprawność działania naszych strażaków i zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy.

 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML