Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk na spotkaniu Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

W piątek 10 kwietnia 2009r. na zaproszenie Burmistrza Zdzieszowic Gminę Zdzieszowice odwiedzili Wojewoda Śląski Pan Zygmunt Łukaszczyk, oraz Pułkownik Zbigniew Piątek - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości szerszej współpracy Gminy Zdzieszowice z Województwem Śląskim. Z ramienia Urzędu Miejskiego w spotkaniu uczestniczyła również Pani Sybilla Zimerman - Zastępca Burmistrza Zdzieszowic.

Zygmunt Łukaszczyk ukończył studia z zakresu fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego i podyplomowe studia ekonomiczne. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel w Zespole Szkół Budowlano-Usługowych w Żorach. W latach 1992-1998 pełnił funkcję prezydenta Żor (w latach 1990-1992 był wiceprezydentem). Następnie przez kilka lat zajmował stanowisko wiceprezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Później został prezesem Laboratorium Pomiarowo-Badawczego, spółki powiązanej z JSW. W latach 1998-2002 był przewodniczącym, a od 2006 do 2007 wiceprzewodniczącym rady miejskiej.

W 1993 bez powodzenia kandydował do Sejmu z listy BBWR, od 2001 związany z Platformą Obywatelską, z której list bezskutecznie ubiegał się m.in. o mandat eurodeputowanego w 2004 i senatora w 2005. 29 listopada 2007 został powołany na stanowisko wojewody śląskiego.

 Brak opisu obrazka

Płk Zbigniew Piątek to człowiek sukcesu. W 2008 r. kierowany przez niego sztab został uznany za najlepszy w kraju, a minister obrony, Bogdan Klich wpisał pułkownika do Księgi Honorowej MON-u.Oficer Roku 2008 pochodzi ze Śląska. Na służbie jest już ponad 30 lat. Dowodził 72. Dywizjonem Rakietowym Obrony Powietrznej, był wojskowym komendantem uzupełnień w Tychach oraz szefem Sekretariatu Dowódcy Sił Powietrznych w Warszawie.

 

Wersja XML