Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w sprawie ustawy mniejszościowej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.


15 kwietnia 2009 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach odbyło się jedno ze spotkań „Cyklu spotkań eksperckich w gminach województwa opolskiego, które realizują oraz przygotowują się do wprowadzenia zapisów Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym”.

Spotkania takie są organizowane przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej już po raz drugi (we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim oraz Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego).

 

Brak opisu obrazkaSpotkanie poprowadzili:
1.Specjalista oraz naukowiec prof Grzegorz Janusz - Dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
2.Prawnik mec. Agnieszka Bożyczko - praktyka w dziedzinie w/w ustawy

W zdzieszowickim spotkaniu udział wzięli mieszkańcy naszej gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Pan Stefan Czarnecki wraz z radnymi oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Wersja XML