Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przesunięty termin na rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego nastąpi do dnia 5 marca 2009r

 

Wersja XML