Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji pozarządowych

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXIX/214/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.

Burmistrz Zdzieszowic

ogłasza

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w 2009 roku przez organizacje pozarządowe.

Konkurs dotyczy następujących zadań:

 1. Podjęcia działań na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne.
   
 2. Rozwoju form pomocy dla osób niepełnosprawnych: imprezy integrujące, rehabilitację, zakup sprzętu.
   
 3. Organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych.
   
 4. Świadczenia usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym.
   

Pełne teksty ogłoszeń konkursowych zawierające:

znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach http://bip.zdzieszowice.pl w dziale Ogłoszenia.

Uwaga:

Termin składania ofert upływa

 23 stycznia 2009r. o godzinie 1500

Dokumenty do pobrania:

 

Wersja XML