Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Zdzieszowic informuje, iż rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w 2009 roku przez organizacje pozarządowe.


Konkurs nr 1
PDF2009-03-03_konkurs_nr1_rozstrzygniecie.pdf

Konkurs nr 2
PDF2009-03-03_konkurs_nr2_rozstrzygniecie.pdf

Konkurs nr 3
PDF2009-03-10_konkurs_nr3_rozstrzygniecie.pdf

Konkurs nr 4
PDF2009-03-03_konkurs_nr4_rozstrzygniecie.pdf


Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
http://bip.zdzieszowice.pl w dziale Ogłoszenia.

Wersja XML