Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Strażnik Miejski - aplikant

Ogłoszenie o wyniku naboru
na wolne stanowisko pracy

STRAŻNIK MIEJSKI - aplikant (2 etaty)

Burmistrz Zdzieszowic informuje, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (47-330 Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34) na stanowisko STRAŻNIK MIEJSKI - aplikant (2 etaty) wybrani zostali:

Pan Robert Staszewski zam. Zdzieszowice
oraz
Pan Łukasz Krzemiński zam. Zdzieszowice

Uzasadnienie wyboru:

Pan Robert Staszewski uzyskał najwyższą liczbę punktów 51 na 61 możliwych do zdobycia.Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zagadnień dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej.

Pan Łukasz Krzemiński uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów 47 na 61 możliwych do zdobycia.Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą gwarantującą prawidłowe wykonywanie pracy na stanowisku Strażnika Miejskiego.

Zdzieszowice, dnia 26 maja 2009r.                  BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
                                                                            Dieter Przewdzing

Wersja XML