Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana na stanowisku przewodniczącego zdzieszowickiej Rady Miejskiej

Zmiana na stanowisku przewodniczącego zdzieszowickiej Rady Miejskiej
Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej przestał pełnić funkcję przewodniczącego pan Stefan Czarnecki. Burmistrz Dieter Przewdzing oraz radni Rady Miejskiej wręczając kwiaty podziękowali panu Czarneckiemu za trzyletnią współpracę.

Brak opisu obrazka


W związku z zaistniałą sytuacją radni dokonali wyboru nowego przewodniczącego, którym została pani Monika Wąsik – Kudla. Radni oraz Burmistrz Dieter Przewdzing pogratulowali Pani Monice wyboru i przekazali wiązankę kwiatów.
Życzymy wielu sukcesów i owocnej współpracy na rzecz mieszkańców Gminy.

Brak opisu obrazka

Wersja XML