Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpłatne seminarium informacyjne: Załóż własną firmę

Seminarium odbędzie się dnia 9 grudnia 2009 roku w Sali im. E Kantora w Izbie Rzemieślniczej w Opolu, ul. Katowicka 55, 46-061 Opole.

Początek spotkania godzina 10.00. 

Seminarium informacyjne kierowane jest do osób zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą jak również do przedsiębiorców w początkowym etapie ich działalności.
Osoby chętne do udziału w seminarium proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 8 grudnia 2009 roku do Izby Rzemieślniczej w Opolu, pocztą elektroniczną, na adres
, faksem 077 454 31 73 w.32 lub osobiście, ul. Katowicka 55.
Szczegółowych informacji udziela Punkt Konsultacyjny Lokalny przy Izbie Rzemieślniczej w Opolu, tel. 077 454 31 73 w.24.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie
www.spotkanie.punkt-konsultacyjny.pl
oraz w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Opolu.

Serdecznie zapraszamy!!! 

Program seminarium informacyjnego
Załóż własną firmę! Formalności, dofinansowanie, rachunek firmowy!
09 grudzień 2009
Sala im. E. Kantora, Izba Rzemieślnicza w Opolu,
ul. Katowicka 55, 45-061 Opole

 9.45 – 10.00 Rejestracja uczestników.
10.00 – 10.10 Otwarcie seminarium, powitanie uczestników.
10.10 – 10.30 Zakładanie działalności gospodarczej - funkcjonowanie „jednego okienka”.
10.30 – 11.00 POKL działanie 6.2 – wsparcie oraz promocja  przedsiębiorczości samozatrudnienia. Możliwości wsparcia z Powiatowych Urzędów Pracy.
11.00
11.30 RPO WO 2007-2013 działanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach – program dla Start-Upów.
11.30 – 11.45 Przerwa kawowa.
11.45 – 12.15 Rachunek Bankowy firmy - tanio i wygodnie.
12.15
12.30 PO IG działanie 8.1 Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.
12.30 – 13.15 PROW działanie 3.1.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; działanie 3.1.2 Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw.
13.15 – 13.30 Dyskusja, zakończenie seminarium informacyjnego.

Wersja XML