Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki wyborów Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla „Stara Część Miasta”

Brak opisu obrazka W dniu 22 lutego 2007r. odbyło się zebranie Mieszkańców Osiedla „Stara Część Miasta” w którym uczestniczyło 56 mieszkańców.

Na zebraniu dokonano w głosowaniu tajnym, wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla; kandydowały 3 osoby:

1. Pani Eryka Wykop (30 głosów)
2. Pan Adam Nawrocki (22 głosy)
3. Pan Karol Przeździnk (10 głosów)

Przewodniczącą Zarządu Osiedla została wybrana Pani Eryka Wykop.

Brak opisu obrazka Dokonano również wyboru 4 członków Zarządu osiedla. Mieszkańcy zgłosili kandydatury: Pana Edwarda Noglika, Pana Adama Nawrockiego, Pana Piotra Czech, Pana Andrzeja Reinert.

W oparciu o wyniki głosowania członkami Zarządu Osiedla zostali:

1. Pan Piotr Czech (56 głosów)
2. Pan Andrzej Reinert (54 głosy)
3. Pan Edward Noglik (53 głosy)
4. Pan Adam Nawrocki (51 głosów)

Wersja XML