Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt kontaktowy do spraw e-handlu dla usługodawców i usługobiorców "e-Punkt"

Przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości funkcjonuje Punkt kontaktowy do spraw e-handlu dla usługodawców i usługobiorców „e-Punkt” www.e-punkt.gov.pl.

Jest to komórka organizacyjna powołana w PARP na podstawie rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców, implementującego art. 19 ust. 4 Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym). E-Punkt świadczy usługi doradczo-informacyjne przedsiębiorcom i ich klientom z zakresu prawa obrotu elektronicznego, jak również wsparcie informacyjno-doradcze w sytuacjach spornych pomiędzy przedsiębiorcami z tej branży oraz ich klientami.

Do głównych zadań jakie stawia przed sobą e-Punkt należą: szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów. Zadania te e-Punkt realizuje poprzez podejmowanie takich działań, jak e-seminaria dla przedsiębiorców, publikacja materiałów edukacyjnych na temat prawa Internetu, prowadzenie strony internetowej e-Punktu, na której udostępniane są informacje i porady z zakresu prawa obrotu elektronicznego oraz prowadzenie informacji prawnej dla użytkowników e-Punktu.

Pragniemy podkreślić, że chcemy by Punkt Kontaktowy, podobnie jak inne działania tego typu organizowane przez PARP, był organizmem żywym, reagującym na bezpośrednie potrzeby jego użytkowników. W związku z tym szczególnie Państwa zachęcamy nie tylko do wykorzystywania w pełni usług oferowanych przez Punkt, ale również do przekazywania nam swoich uwag, na temat funkcjonowania Punktu oraz sugestii, czego by Państwo od Punktu oczekiwali i jakie informacje chcieliby Państwo w ramach Punktu otrzymywać.

Wszelkie pytania oraz informacje związane z Punktem Kontaktowym można przekazywać na adres:

www.e-punkt.gov.pl

Wersja XML