Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ślubowanie Burmistrza

W dniu 6 grudnia 2006r. odbyła się II Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, na której Burmistrz Zdzieszowic Pan Dieter Przewdzing złożył ślubowanie o następującej treści:

„Obejmując urząd Burmistrza gminy Zdzieszowice, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Zdzieszowice.
Tak mi dopomóż Bóg.”

¦lubowanie Burmistrza (2006r.)

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym z chwilą złożenia ślubowania Pan Dieter Przewdzing objął obowiązki Burmistrza Zdzieszowic.

Wersja XML