Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje pozarządowe.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLIV/278/ 2005 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 grudnia 2005. w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006. Burmistrz Zdzieszowic ogłasza: OTWARTY KONKURS OFERT na

 1. wsparcie realizacji zadania w zakresie „Organizowanie zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu wspomagania współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Pełne teksty ogłoszeń konkursowych zawierające:

 1. nazwę zadania i formy realizacji zadań
 2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2006 roku
 3. zasady przyznawania dotacji
 4. termin realizacji zadania
 5. termin składania ofert
 6. termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 7. wysokość środków finansowych przyznanych w 2005 roku na realizację zadania tego samego typu
 8. postanowienia końcowe 

znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej (ogłoszenia konkursów ofert).

 

Uwaga:

Termin składania ofert upływa
12 czerwca 2006r.

 

Dokumenty do pobrania:


********     UWAGA     ********

 
NA STRONACH BIP JEST JUŻ DOSTĘPNA INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PIERWSZYCH 4 KONKURSÓW Z ROKU 2006.


Wersja XML