Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty dla przedsiębiorców

Warsztaty dla przedsiębiorców

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej realizujący projekt pn. "Transfer wiedzy i innowacyjności - organizacja platform tematycznych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej" wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Krapkowicach mają zaszczyt zaprosić na cykl 2-dniowych warsztatów pn.:

"Prawidłowa gospodarka odpadami w sektorze gospodarczym"

Spotkanie adresowane jest do przedsiębiorców z branży/sektora gospodarczego, instytucji wspierających i stymulujących rozwój innowacyjny w regionie (w tym instytucji okołobiznesowych).

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy w zakresie przepisów regulujących zakres prawny gospodarki odpadami oraz zaprezentowanie ogólnodostępnych technologii i transferu wiedzy z tematyki gospodarowania odpadami do gospodarki regionu, nawiązanie i pogłębienie obecnej współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim Zakładu Inżynierii Środowiska Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, a przedsiębiorcami i instytucjami sfery badawczo-rozwjowej.

Zaproszeni goście będą mieli możliwość zapoznania się z kierunkami prowadzonych prac naukowo-badawczych i edukacyjnych w Zakładzie oraz innowacyjnymi technologiami wykorzystywanymi w inżynierii ochrony środowiska, a także z działalnością Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej (jednostki wspierającej działania
w zakresie transferu wiedzy i innowacyjności do środowiska gospodarczego regionu).

Warsztaty odbędą się 28 czerwca (godz. 12.00-17.00) i 29 czerwca (godz. 9.00-14.00) b.r. w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego, ul. Ks. Fr. Duszy 7.

PROGRAM WARSZTATÓW

Dzień 1 (28 czerwca- środa), godz. 12.00 - 17.00
"Ogólnodostępne technologie i transfer wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami"

10.00 - 10.20 Powitanie uczestników; Otwarcie warsztatów- Prezentacja Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości- mgr inż. Łukasz Dymek lub Beata Heimrot

10.20 - 11.20 "Ogólnodostępne technologie i transfer wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami" - Dr inż. Małgorzata Wzorek

11.20 - 11.30 Przerwa kawowa dla uczestników

11.30 - 13.00 Zasady prawidłowego gospodarowania odpadami - zagadnienia ogólne - Naczelnik Wydziału ROŚ Roksana Kosacka

13.00 - 14.00 Panel dyskusyjny

14.00 - 14.45 Zasady prawidłowego gospodarowania odpadami - ewidencja odpadów - podinspektor Wydziału ROŚ Aneta Milejska

Dzień 2 (29 czerwca- czwartek) , godz. 9.00 - 14.00
"Opłaty środowiskowe dla przedsiębiorców"

10.00 - 10.30 Powitanie uczestników, wprowadzenie

10.30 - 11.30 Opłaty środowiskowe - zagadnienia ogólne - Dyrektor DOŚ Manfred Grabelus

11.30 - 12.00 Przerwa dla uczestników

12.00 - 13.00 Praktyczne wypełnianie wniosków z zakresu gospodarki odpadami oraz naliczanie opłat środowiskowych (przykłady) - Dyrektor DOŚ Manfred Grabelus, Naczelnik Wydziału ROŚ Roksana Kosacka, podinspektor Wydziału ROŚ Aneta Milejska

13.00 - 13.30 Podsumowanie warsztatów

Udział w warsztatach jest bezpłatny!

Serdecznie zapraszamy!

Wersja XML