Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga rolnicy

Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia, że w dniu 22 grudnia 2011r. nastąpiła zmiana ustawy o „Zwrocie podatku akcyzowego", która niebawem zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Zmianie ulegają terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego, tj. w 2012r. producenci rolni będą mogli składać wnioski w dwóch terminach:

Wersja XML