Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki wyborów Przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla „Akacjowa-Zielona”

W dniu 2 marca 2007r. w sali spotkań Mniejszości Niemieckiej mieszczącym się przy ul. Akacjowej 2 w Zdzieszowicach odbyło się zebranie Mieszkańców Osiedla „Akacjowa-Zielona” w którym uczestniczyło 55 mieszkańców.
Na zebraniu dokonano w głosowaniu tajnym, wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla; kandydowały 3 osoby:

1. Pan Józefiok Zbigniew (26 głosów) Brak opisu obrazka
2. Pan Winkler Reinhard (24 głosy)
3. Pan Błażewicz Józef (4 głosy)

Oddano 1 głos nieważny.

Przewodniczącym Zarządu Osiedla „Akacjowa-Zielona” został wybrany Pan Zbigniew Józefiok.

Dokonano również wyboru 5 członków Zarządu osiedla. Mieszkańcy zgłosili kandydatury: Pana Henryka Burbeka, Pana Stanisława Fejklowicz, Pana Józefa Błażewicz, Pana Reinharda Winkler, Pana Kazimierza Daniluk.
W oparciu o wyniki głosowania członkami Zarządu Osiedla zostali:

Brak opisu obrazka

1. Pan Reinhard Winkler (45 głosów)
2. Pan Fejklowicz Stanisław (44 głosy)
3. Pan Daniluk Kazimierz (44 głosy)
4. Pan Burbeka Henryk (42 głosy)
5. Pan Błażewicz Józef (31 głosów)

Wersja XML