Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Januszkowicach

Brak opisu obrazka W dniu 16 lutego 2007r. na zebraniu wiejskim w Januszkowicach wybrano nowego Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi Januszkowice.

W zebraniu uczestniczyło 139 osób. Zebrani mieszkańcy zgłosili 3 kandydatów na Stanowisko Sołtysa. Wszyscy trzej kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Brak opisu obrazka W wyniku głosowania na poszczególnych kandydatów oddano następujące liczby głosów:

1. Pani Maria Kampa - 113 głosów
2. Pan Sebastian Bustrycki - 20 głosów
3. Pan Andrzej Kol - 4 głosy

Dwa głosy były nieważne. Sołtysem wsi Januszkowice została Pani Maria Kampa.

Kolejnym punktem w porządku zebrania był wybór członków Rady Sołeckiej. Uczestnicy zebrania ustalili, że w skład Rady Sołeckiej wejdzie 8 członków. Zgłoszono następujących kandydatów, którzy otrzymali odpowiednio:

1. Maria Knop - 136 głosów
2. Franciszek Hadasik - 133 głosy
3. Grzegorz Ralko - 89 głosów
4. Jan Wyrwoł - 138 głosów
5. Mirosław Sochor - 136 głosów
6. Sebastian Bustrycki - 132 głosy
7. Damian Moric - 122 głosy
8. Bronisław Gołąbek - 134 głosy

Wszystkie zgłoszone osoby weszły w skład Rady Sołeckiej wsi Januszkowice.

Wersja XML