Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Żyrowej

Brak opisu obrazka     W dniu 5 lutego 2007 r. w Sołectwie Żyrowa odbyło się zebranie wiejskie , na którym został wybrany nowy Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 48 osób
Po ustaleniu składu Komisji Wyborczej przystąpiono do typowania kandydatów na Sołtysa. Zebrani zgłosili jednego kandydata na Sołtysa - Pana Józefa Wilczka. Soltys

     Podczas głosowania kandydat na Sołtysa otrzymał 43 głosy ważne na 44 ogółem oddanych głosów (1 głos nieważny)
Sołtysem Sołectwa Żyrowa został Pan Józef Wilczek.

W następnej kolejności odbyło się głosowanie liczby członków Rady Sołeckiej. W wyniku głosowania liczbę członków ustalono na 8 osób.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do Rady Sołeckiej.

Zgłoszono 8 kandydatów, którzy w wyniku głosowania otrzymali po 44 głosy "za". W skład Rady Sołeckiej weszli:

   1. Marian Wygasz
   2. Piotr Jelito
   3. Jolanta Śledź
   4. Józef Gawlyta
   5. Michał Kupka
   6. Ryszard Jantos
   7. Elżbieta Sebesta
   8. Ewelina Jeziorowska
Wersja XML