Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Jasionej

W dniu 6 lutego 2007r. na zebraniu wiejskim w Jasionej wybrano nowego Sołtysa i członów Rady Sołeckiej wsi Jasiona. W zebraniu uczestniczyło 37 osób. Zebrani mieszkańcy zgłosili 1 kandydaturę na Stanowisko Sołtysa – Panią Justynę Mandala, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Sołtys  W wyniku tajnego głosowania,  podczas którego oddano 37 głosów, w tym 1 głos nieważny, pani Justyna Mandala otrzymała 33 głosy i tym samym została nowym Sołtysem.

Kolejnym punktem w porządku zebrania był wybór członków Rady Sołeckiej. Uczestnicy zebrania ustalili iż w skład Rady Sołeckiej wejdzie 4 członków. Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Pan Ryszard Paczuła
2. Pani Irena Nogielska
3. Pani Aurelia Tomeczek
4. Pani Monika Dziony.

Rada W wyniku głosowania tajnego zgłoszone osoby uzyskały następującą liczbę głosów:

1. Pan Ryszard Paczuła - 37 głosów
2. Pani Irena Nogielska - 36 głosów
3. Pani Aurelia Tomeczek - 37 głosów
4. Pani Monika Dziony - 37 głosów

Wszystkie zgłoszone osoby weszły w skład Rady Sołeckiej wsi Jasiona.

Wersja XML