Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - Wybory uzupełniające ławników

Ogłoszenie

     Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 wraz z późn. zmianami) oraz informacji Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 14 listopada 2007r. Rada Miejska w Zdzieszowicach wyznacza termin

do 19 grudnia 2007r.

na składanie zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło dla gminy Zdzieszowice wybór następującej liczby ławników na kadencję 2008-2011:

do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu 9 ławników
z tego:
do Sądu Pracy
działającego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu
4 ławników

Więcej informacji: tutaj...

Wersja XML