Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Burmistrza z byłymi mieszkańcami Zdzieszowic.

24 lipca bieżącego roku Burmistrza Zdzieszowic Pana Dietera Przewdzing w towarzystwie Pani Helgi Bieniusa odwiedzili byli mieszkańcy Żyrowej, w chwili obecnej mieszkający poza granicami Polski, panowie Fritz Tralla i Rudolf Schampera. Podczas takich spotkań istnieje możliwość podzielenia się opiniami dotyczącymi zmian jakie wystąpiły na terenie naszej gminy z perspektywy osób, które się tu urodziły, a różne sytuacje życiowe nie pozwoliły im spędzić tu reszty życia.

Spotkanie Burmistrza z byłymi mieszkańcami Zdzieszowic
Wersja XML