Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

V spotkanie po latach Oleszka – Żyrowa 2008

Głównym akcentem 3-dniowej imprezy w dniach 22 – 24 sierpnia 2008 r. było poświęcenie i odsłonięcie odbudowanego pomnika ofiar I wojny światowej w 90 rocznicę zakończenia „Wielkiej Wojny” z lat 1914 – 1918.
Wspólna inicjatywa byłych i obecnych mieszkańców Żyrowej pozostawiła trwały ślad w postaci antywojennej inskrypcji „Ofiarom ku czci – Żyjącym ku przestrodze”.
W bloku rozrywkowo – biesiadnym, który odbył się w strefie estetycznych doznań – w parku przypałacowym, wśród wiekowych, obcego pochodzenia drzew, na tle wczesnobarokowego pałacu z XVII w wieku, oprócz rozrywki współorganizator Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” w Żyrowej oferowało „strawę duchową” w postaci literatury – w tym poezję Pana Mariana Oszka oraz  „Wielką monografię historyczną ziemi zdzieszowickiej” Pana Jerzego Szołtyska. Wśród pamiątek z „V Spotkania po latach Oleszka – Żyrowa 2008” oferowano cztery rodzaje widokówek promujących Żyrowę, biorącą udział w tegorocznym konkursie „Piękna Wieś Opolska 2008” w kat. A  - „Wieś przyszłości”. Widokówki stemplowano okolicznościowym ozdobnym stemplem Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo”.

więcej zdjęć na nto.pl

Brak opisu obrazka     Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

 

Wersja XML