• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Absolutorium dla Burmistrza Zdzieszowic

Na sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2008r. Burmistrz Zdzieszowic - Dieter Przewdzing jednogłośnie otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Dochody za 2007r. zostały wykonane w 110,8% w stosunku do planu. Wydatki zostały wykonane w 93,9% w stosunku do planu.
Wersja XML

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. +48 77 40 64 400
fax +48 77 40 64 444
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 16007460
w tym miesiącu: 104836
dzisiaj: 7388

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1