Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Absolutorium dla Burmistrza Zdzieszowic

Na sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2008r. Burmistrz Zdzieszowic - Dieter Przewdzing jednogłośnie otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok.

Dochody za 2007r. zostały wykonane w 110,8% w stosunku do planu. Wydatki zostały wykonane w 93,9% w stosunku do planu.
Wersja XML