Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyjątkowe uroczystości związane z obchodami Dni Zdzieszowic.

W piątek 13 czerwca o godz. 15.00 rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, otwierająca oficjalną cześć obchodów XIII Dni Zdzieszowic. Mimo dwóch trzynastek towarzyszącym tegorocznym obchodom miały one bardzo uroczysty i wyjątkowy przebieg.

Ludwigsfelde Bohumin Malanów Zdzieszowice


Rzeczy zmieniają się wokół nas, zmieniają się także ludzie ... Ale nie zmieniają się przyjaciele, co udowadnia, że przyjaźń to coś boskiego i nieśmiertelnego

(A. Rosmini)


W bieżącym roku mija 10 rocznica podpisania umów partnerskich z naszymi zaprzyjaźnionymi gminami tj. z Bohuminem, Ludwigsfelde i Malanowem.  Z tej okazji podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nastąpiło odświeżenie umów partnerskich pomiędzy wszystkimi naszymi gminami partnerskimi. Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Pan Stefan Czarnecki wraz z Burmistrzem Zdzieszowic Panem Dieterem Przewdzing umocnili umowę o zawarciu partnerstwa i zobowiązali się dalszej współpracy i dalszego utrzymywania kontaktów pomiędzy: gminą Bohumin - reprezentowaną przez Panią Kamilą Smigová członka Rady Miasta, gminą Ludwigsfelde reprezentowaną przez Pana Wilfrieda Thielicke wiceburmistrza i gminą Malanów - reprezentowaną przez Wójta Gminy Gerarda Krzeszewskiego i Przewodniczącego Rady Gminy w Malanowie Pana Ireneusza Augustyniaka.Teksty umów partnerskich:
Umowa z Gminą Malanów Umowa z Gminą Ludwigsfelde Umowa z Gminą Bohumin

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

(Jan Paweł II)Kolejnym ważnym punktem uroczystych obrad Rady Miejskiej w Zdzieszowicach było przyznanie tytuły  Honorowego Obywatela Gminy Zdzieszowice dwóm wybitnym postaciom, które od wielu lat służą pomocą i wspierają naszą gminę w wielu trudnych dla nas sytuacjach. Tytuł ten otrzymali Bernard Błaszczyk i jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Alfons Nossol
.

Bernard Błaszczyk (ur. 4 grudnia 1947 w Przyrowie) – polski urzędnik państwowy, prawnik i dyplomata.

Absolwent III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego, praktykował później jako adwokat.

W latach 1972-1980 pracował w urzędach miejskich w Świętochłowicach i Katowicach, następnie do 1990 w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Od 1991 do 1993 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 4 lipca 1993 został kierownikiem tego resortu w rządzie Hanny Suchockiej, zastępując ministra Zygmunta Hortmanowicza. Po powołaniu nowego gabinetu Waldemara Pawlaka wrócił na stanowisko wiceministra. W latach 1996-1997 był konsulem generalnym RP w Ostrawie.

W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję podsekretarza stanu, a od 2000 do 2001 sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Następnie został radcą handlowym w Pradze.

Po powrocie do Polski był dyrektorem generalnym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W grudniu 2007 został powołany na takie samo stanowisko w Ministerstwie Środowiska.

Pan Bernard Błaszcyk od wielu lat jest zaprzyjaźniony z naszą gminą, zaś z racji pełnionych funkcji wniósł znaczny wkład w jej rozwój. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/197/2000 z dnia 16 maja 2000 Pan Bernard Błaszczyk otrzymał honorową odznakę "Zasłużony dla miasta i Gminy Zdzieszowice" Odznaka została wręczona na uroczystości gminnej "V Dni Zdzieszowic" w dniu 3 czerwca 2000 r. Dzięki jego osobistym staraniom pozyskaliśmy znaczne środki na odbudowę po powodzi 1000-lecia w 1997r. Pozyskane środki zostały przeznaczone na budowę studni na terenach po powodziowych w Zdzieszowicach i w Krępnej, oraz wodociąg w Krępnej. Pośrednicząc w rozmowach z przedstawicielami Fundacji Amerykańskiej przyczynił się do pozyskania środków na budowę i wyposażenie szkoły podstawowej w Januszkowicach.


Alfons Nossol (ur. 8 sierpnia 1932 w Brożcu) - arcybiskup, biskup ordynariusz diecezji opolskiej, (prof. dr hab. teologii).

Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Nysie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1957 w Opolu. Kontynuował naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1962 roku obronił pracę doktorską pt. Nauka Jana Hessena o religijnym poznaniu Boga. Na przełomie lat 1961-62 pełnił obowiązki administratora parafii Zielina-Kujawy. Od 1961 roku wykładał na seminarium w Nysie. W latach 1969-1977 pracował jako adiunkt na KUL. Od 1982 roku profesor nadzwyczajny KUL, a od 1988 profesor zwyczajny.

Mianowany biskupem opolskim 25 czerwca 1977, kanoniczne objął diecezję 4 sierpnia 1977, konsekrowany (ingres do katedry opolskiej) 17 sierpnia 1977. Członek Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, Papieskich Komisji Mieszanych ds. Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem katolickim i prawosławnym oraz pomiędzy Kościołem katolickim i luterańskim, Rady Stałej Episkopatu Polski, Rady Naukowej Episkopatu, przewodniczący Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu, profesor i Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Doktor honoris causa uniwersytetów w Bambergu, Münster, Moguncji, Opolu, ChAT w Warszawie i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, laureat wielu nagród m.in. Lux ex Silesia w 1996. Mianowany arcybiskupem tytularnym w 1999 przez papieża Jana Pawła II. Zamierza powołać instytut naukowy (prawdopodobnie na Górze św. Anny), którego głównym zadaniem będzie refleksja nad nauczaniem Jana Pawła II.

W 2007 roku zapowiedział odejście na emeryturę (w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego 75 lat) i powrót do pracy naukowej, jednak papież Benedykt XVI przedłużył posługę abpa Nossola do 2009 roku.

Arcybiskup Alfons Nossol, należący do niekwestionowanych autorytetów życia kościelnego i społecznego na Śląsku, wnosi wiele dobra przez swe zdolności i zaangażowanie w środowisko całego Kościoła Powszechnego, a szczególnie w ukochaną Ziemię Opolską.

Dzięki osobistym staraniom Księdza Arcybiskupa na terenie Gminy Zdzieszowice powstał CARITAS, który służy wszystkim mieszkańcom Gminy Zdzieszowice. Opiekunki Caritasu zapewniają opiekę medyczną wielu starszym, samotnym i schorowanym mieszkańcom naszej Gminy. Poprzez swoje kontakty Ksiądz Arcybiskup pomógł wyposażyć służby Caritasu w nowoczesny, niezbędny sprzęt, jak również aparat EKG do Ośrodka Zdrowia w Zdzieszowicach. Sprzęt medyczny otrzymaliśmy z darów zagranicznych nieodpłatnie.

Po zakończeniu uroczystej sesji Rady Miejskiej i podpisaniu nowych porozumień nastąpiło, nie mniej uroczyste posadzenie Surmii Zwyczajnej (pospolitej) - /Catalpa bignonioides/, która symbolizować będzie 10 rocznicę podpisania umów partnerskich. Symbolizować ona będzie znak trwałości, siłę oraz moc wzajemnych relacji pomiędzy Gminą Zdzieszowice a naszymi miastami partnerskimi: Bohuminem, Malanowem i Ludwigsfelde.Sobotnio - niedzielne uroczystości obchodów Dni Zdzieszowic rozpoczęły się tradycyjnym kolorowym przemarszem mieszkańców gminy, uczniów zdzieszowickich szkół i wszystkich naszych gości spod Urzędu Miejskiego do Parku Zabaw i Wypoczynku, w którym Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej oficjalnie rozpoczęli XIII Dni Zdzieszowic. W przemarszu brała udział delegacją z Międzynarodowej Organizacji Policji IPA, której przedstawiciele wręczyli Burmistrzowi okolicznościową pamiątkę.

   
Przez 2 dni mieszkańcy Zdzieszowic bawili się w Parku Zabaw i Wypoczynku podczas licznych koncertów, kabaretów, pokazów, które zadowoliły wszystkich uczestników. Na scenie zdzieszowickiego amfiteatru wystąpili min.
 • dzieci i młodzież z MGOKSiR w Zdzieszowicach (występ dedykowany samorządowcom z okazji ich niedawno obchodzącego święta),

 • Orkiestra Dęta Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach
 • Zespół Classic
 • Zespół Doniu (+ DJ Story)
 • Zespół Kazik&Buldog
 • Zespół Voyager
 • Stachursky
 • Kabaret Rak
Zobaczyć również można było
 • pokaz sztuki garncarskiej

 • i tradycyjnie już na zakończenie Dni Zdzieszowic - pokaz sztucznych ogni.

 GALERIA Z OBCHODÓW XIII DNI ZDZIESZOWIC


Wersja XML