Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach.

W ubiegłym roku szkolnym 2007/2008 Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach uplasowało się na trzecim miejscu pod względem wyników osiągniętych w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim. W dowód uznania Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009 wolą Opolskiego Kuratora Oświaty odbyła się właśnie w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach.

Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach. Mszy przewodniczył ks. bp. Jan Kopiec. Po mszy nastąpił przemarsz uczestników uroczystości inauguracyjnej wraz z orkiestrą dętą Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach z kościoła do Kina Odrodzenie w Zdzieszowicach, gdzie nastąpiła oficjalna część uroczystości, podczas której wojewoda opolski Ryszard Wilczyński dokonał  dekoracji Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach.

Wśród zaproszonych gości oprócz Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego uczestniczyli m.in Teresa Karol - Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Zofia Stypińska - Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego MEN w Warszawie, Ks. Bp prof. dr hab. Jan Kopiec - Biskup pomocniczy w Diecezji Opolskiej, Albert Macha - Starosta Powiatu Krapkowickiego, Włodzimierz  Gos - Przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego w Opolu, Hannelore Janka - Wicedyrektor Realschule  w Altemkirche, Edeltraut Zander - Koordynator Partnerschaftu z Realschule  w Altemkirche (przedstawiciele partnerskich szkół z Niemiec), Jerzy Karkos - Prezes Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Zdzieszowicach i wielu innych ważnych gości, którym dziękujemy za przybycie.

Wszystkich gości przywitali Burmistrz Zdzieszowic - Pan Dieter Przewdzing, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - Pan Stefan Czarnecki wraz z dyrektorem PG w Zdzieszowicach Panem Mirosławem Czernyszem.

Uczniowie PG w Zdzieszowicach,

Goście zaproszeni na uroczystą inaugurację roku szkolnego,

Po uroczystościach w sali kinowej nastąpiło zwiedzanie Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach, gdzie oprócz prezentacji osiągnięć uczniów i ich opiekunów, miało miejsce otwarcie kolejnej części boisk sportowych.

Wojewoda Opolski wśród zdzieszowickich sportowców (kolarze z klubu Azymek w Zdzieszowicach, uprawiający Rowerową Jazdę na Orientacje),

oraz z trenerami sekcji sportowych działających przy PG - na zdjęciu z trenerem kadry narodowej juniorów w RJnO Panem Adamem Hyjkiem.

Przypominamy, że zakończyła się druga część zadania pod nazwą: "Budowa boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach". Na wykonanie tej inwestycji Gmina Zdzieszowice otrzymała dofinansowanie w ramach: Programu Rozwoju Bazy Sportowej (dofinansowanie z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki), oraz w ramach programu BLISKO-BOISKO (dofinansowanie z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki, środków PZU ŻYCIE i PZU S.A.).

Do wykonania pozostał trzecia ostatnia część inwestycji, po której nastąpi uroczyste otwarcie całego, jednego z największych w naszym województwie ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych.

Uroczystości oświetlił "Ogień Olimpijski" symbol zdrowej rywalizacji w sporcie,

Poświęcenia PG w Zdzieszowicach dokonał ks. prałat Antoni Komor.

 

Pierwszy mecz, a dokładniej konkurs rzutów karnych został rozegrany pomiędzy Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskiem, Burmistrzem Zdzieszowic Dieterem Przewdzing oraz Przewodniczącym RM w Zdzieszowicach Stefanem Czarneckim.

Wykonane już inwestycje przy PG w Zdzieszowicach.

Instytucje, które wspomogły w/w inwestycje.

Wersja XML